среда, 25 мая 2016 г.

Budowa plot Winylowe na plot i bramkę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu do urzędu z wyjątkiem kilku przypadków.

Projekotwanie sztachety PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz wyjątkowych przypadków.

Ogrodzenie z PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma graniczącymi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń przy drogach prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu powinno określać gatunek ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji oraz proponowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w celach budowlanych i jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do budowy sztachety z Winylu na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę płotu wolno zacząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy planowane plot z plastyku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa jest nieadekwatne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji kiedy proponowane plot z plastyku na plot i bramę sztachetowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий